۲۵۰ سریال برتر تاریخ

1

Breaking Bad

9.5/10 2M Votes
پخش : 2008 تا 2013
زمان : 49 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
2

Planet Earth II

9.5/10 153.4K Votes
پخش : 2016 تا 2016
زمان : 298 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : مستند
3

Planet Earth

9.4/10 216.2K Votes
پخش : 2006 تا 2023
زمان : 538 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
4

Band of Brothers

9.4/10 496.5K Votes
پخش : 2001 تا 2001
زمان : 594 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , تاریخی , جنگی
5

Chernobyl

9.3/10 821.9K Votes
پخش : 2019 تا 2019
زمان : 330 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , تاریخی , هیجان انگیز
6

The Wire

9.3/10 361.9K Votes
پخش : 2002 تا 2008
زمان : 59 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
7

Avatar: The Last Airbender

9.3/10 343.2K Votes
پخش : 2005 تا 2008
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-Y7-FV
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
8

Blue Planet II

9.3/10 44.4K Votes
پخش : 2017 تا 2017
زمان : 364 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : مستند
9

The Sopranos

9.2/10 440.3K Votes
پخش : 1999 تا 2007
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
10

Cosmos: A Spacetime Odyssey

9.3/10 125.9K Votes
پخش : 2014 تا 2014
زمان : 557 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
11

Cosmos

9.3/10 42.8K Votes
پخش : 1980 تا 1980
زمان : 780 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
12

Our Planet

9.3/10 48.4K Votes
پخش : 2019 تا 2023
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
13

Game of Thrones

9.2/10 2.2M Votes
پخش : 2011 تا 2019
زمان : 57 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
14

The World at War

9.2/10 27.5K Votes
پخش : 1973 تا 1974
زمان : 52 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند , تاریخی , جنگی
15

Rick and Morty

9.1/10 568.3K Votes
پخش : 2013 تا ?
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , ماجراجویی , کمدی
16

Bluey

9.4/10 20.2K Votes
پخش : 2018 تا ?
زمان : 7 دقیقه
رده سنی : TV-Y
ژانر : انیمیشن , خانوادگی
17

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

9.1/10 186.2K Votes
پخش : 2009 تا 2010
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
18

The Last Dance

9.1/10 142.2K Votes
پخش : 2020 تا 2020
زمان : 491 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , بیوگرافی , تاریخی
19

Life

9.1/10 42.1K Votes
پخش : 2009 تا 2009
زمان : 473 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : مستند
20

The Twilight Zone

9.1/10 89.4K Votes
پخش : 1959 تا 1964
زمان : 51 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , فانتزی , ترسناک
21

Sherlock

9.1/10 1M Votes
پخش : 2010 تا 2017
زمان : 88 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
22

The Vietnam War

9.1/10 26.8K Votes
پخش : 2017 تا 2017
زمان : 990 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , تاریخی , جنگی
23

Batman: The Animated Series

9/10 111.6K Votes
پخش : 1992 تا 1995
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
24

Attack on Titan

9/10 441K Votes
پخش : 2013 تا 2023
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
25

Scam 1992: The Harshad Mehta Story

9.3/10 152K Votes
پخش : 2020 تا 2020
زمان : 54 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : بیوگرافی , جنایی , درام
26

The Office

9/10 667.6K Votes
پخش : 2005 تا 2013
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
27

Arcane

9/10 243.6K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 41 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
28

The Blue Planet

9/10 41.6K Votes
پخش : 2001 تا 2001
زمان : 389 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : مستند
29

Better Call Saul

9/10 606.3K Votes
پخش : 2015 تا 2022
زمان : 46 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
30

Human Planet

9/10 27.3K Votes
پخش : 2011 تا 2011
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
31

Firefly

9/10 275.5K Votes
پخش : 2002 تا 2003
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , درام , علمی تخیلی
32

Frozen Planet

9/10 32.2K Votes
پخش : 2011 تا 2012
زمان : 333 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
33

Clarkson's Farm

9/10 50.8K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند , کمدی , Reality-TV
34

Death Note

8.9/10 356.9K Votes
پخش : 2006 تا 2007
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , جنایی , درام
35

Only Fools and Horses

9/10 54.9K Votes
پخش : 1981 تا 2003
زمان : 95 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
36

The Civil War

9.1/10 17.7K Votes
پخش : 1990 تا 1990
زمان : 680 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : مستند , تاریخی , جنگی
37

Hunter x Hunter

9/10 120.8K Votes
پخش : 2011 تا 2014
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
38

True Detective

8.9/10 609.3K Votes
پخش : 2014 تا ?
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
39

Seinfeld

8.9/10 338.7K Votes
پخش : 1989 تا 1998
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
40

Dekalog

9/10 27.1K Votes
پخش : 1989 تا 1990
زمان : 572 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
41

The Beatles: Get Back

9/10 26.1K Votes
پخش : 2021 تا 2021
زمان : 468 دقیقه
رده سنی : PG-13
ژانر : مستند , بیوگرافی , آهنگ
42

Persona

9/10 44.4K Votes
پخش : 2018 تا 2018
زمان : 65 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
43

Fargo

8.9/10 389.6K Votes
پخش : 2014 تا 2024
زمان : 53 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
44

Cowboy Bebop

8.9/10 131.2K Votes
پخش : 1998 تا 1999
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
45

Gravity Falls

8.9/10 125.4K Votes
پخش : 2012 تا 2016
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-Y7
ژانر : انیمیشن , ماجراجویی , کمدی
46

Nathan for You

8.9/10 35.7K Votes
پخش : 2013 تا 2017
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : مستند , کمدی
47

Last Week Tonight with John Oliver

8.9/10 93.2K Votes
پخش : 2014 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , News , Talk-Show
48

Succession

8.9/10 237K Votes
پخش : 2018 تا 2023
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
49

When They See Us

8.9/10 132.1K Votes
پخش : 2019 تا 2019
زمان : 296 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : بیوگرافی , جنایی , درام
50

Apocalypse: The Second World War

9/10 13.6K Votes
پخش : 2009 تا 2009
زمان : 312 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , تاریخی , جنگی
51

Friends

8.9/10 1M Votes
پخش : 1994 تا 2004
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , عاشقانه
52

Africa

8.9/10 16.8K Votes
پخش : 2013 تا 2013
زمان : 360 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
53

TVF Pitchers

9.1/10 71.3K Votes
پخش : 2015 تا 2022
زمان : 40 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
54

Taskmaster

9/10 17.1K Votes
پخش : 2015 تا ?
زمان : 47 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , Game-Show
55

It's Always Sunny in Philadelphia

8.8/10 242.7K Votes
پخش : 2005 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
56

Monty Python's Flying Circus

8.8/10 77.3K Votes
پخش : 1969 تا 1974
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
57

As If

9/10 18.8K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی :
ژانر : کمدی
58

The West Wing

8.9/10 82.3K Votes
پخش : 1999 تا 2006
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام
59

Das Boot

8.8/10 32.2K Votes
پخش : 1985 تا 1985
زمان : 293 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , جنگی
60

Curb Your Enthusiasm

8.8/10 137.4K Votes
پخش : 2000 تا ?
زمان : 28 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
61

Leyla and Mecnun

9.1/10 95.4K Votes
پخش : 2011 تا 2023
زمان : 80 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : ماجراجویی , کمدی , درام
62

One Piece

8.9/10 194.8K Votes
پخش : 1999 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
63

Fawlty Towers

8.8/10 97.8K Votes
پخش : 1975 تا 1979
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
64

BoJack Horseman

8.8/10 176.9K Votes
پخش : 2014 تا 2020
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
65

Pride and Prejudice

8.8/10 89.5K Votes
پخش : 1995 تا 1995
زمان : 327 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , عاشقانه
66

Freaks and Geeks

8.8/10 149.6K Votes
پخش : 1999 تا 2000
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام
67

Blackadder Goes Forth

8.8/10 55.4K Votes
پخش : 1989 تا 1989
زمان : 175 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی , جنگی
68

Twin Peaks

8.8/10 208K Votes
پخش : 1990 تا 1991
زمان : 47 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
69

Dragon Ball Z

8.8/10 141.3K Votes
پخش : 1989 تا 1996
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
70

Narcos

8.8/10 452.7K Votes
پخش : 2015 تا 2017
زمان : 49 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : بیوگرافی , جنایی , درام
71

Chappelle's Show

8.8/10 69.6K Votes
پخش : 2003 تا 2006
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , آهنگ
72

Dragon Ball Z

8.8/10 84.9K Votes
پخش : 1989 تا 1996
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
73

The Last of Us

8.8/10 458.1K Votes
پخش : 2023 تا ?
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
74

Black Mirror

8.7/10 612.5K Votes
پخش : 2011 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , رازآلود , علمی تخیلی
75

I, Claudius

8.8/10 18.7K Votes
پخش : 1976 تا 1976
زمان : 669 دقیقه
رده سنی : Not Rated
ژانر : بیوگرافی , درام , تاریخی
76

South Park

8.7/10 395K Votes
پخش : 1997 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , کمدی
77

Over the Garden Wall

8.8/10 64.8K Votes
پخش : 2014 تا 2014
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , کوتاه , ماجراجویی
78

Kota Factory

9/10 77.7K Votes
پخش : 2019 تا 2021
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام
79

Six Feet Under

8.7/10 141.2K Votes
پخش : 2001 تا 2005
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
80

Ted Lasso

8.8/10 309.8K Votes
پخش : 2020 تا 2023
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام , ورزشی
81

Peaky Blinders

8.8/10 608.2K Votes
پخش : 2013 تا 2022
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
82

Rome

8.7/10 179.9K Votes
پخش : 2005 تا 2007
زمان : 52 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , درام , عاشقانه
83

Oz

8.7/10 104K Votes
پخش : 1997 تا 2003
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
84

Vinland Saga

8.8/10 59.7K Votes
پخش : 2019 تا 2023
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
85

Gullak

9.1/10 19.7K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی :
ژانر : کمدی , درام , خانوادگی
86

Steins;Gate

8.8/10 69.3K Votes
پخش : 2011 تا 2015
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
87

Dark

8.7/10 421.4K Votes
پخش : 2017 تا 2020
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
88

Panchayat

8.9/10 79K Votes
پخش : 2020 تا ?
زمان : 35 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام
89

The Boys

8.7/10 586.6K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , کمدی , جنایی
90

Fleabag

8.7/10 183.7K Votes
پخش : 2016 تا 2019
زمان : 27 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
91

Battlestar Galactica

8.7/10 172K Votes
پخش : 2004 تا 2009
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
92

Arrested Development

8.7/10 317.4K Votes
پخش : 2003 تا 2019
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
93

Bleach: Thousand-Year Blood War

9/10 30K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
94

The Simpsons

8.7/10 424.5K Votes
پخش : 1989 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , کمدی
95

The Shield

8.7/10 85.2K Votes
پخش : 2002 تا 2008
زمان : 47 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
96

Downton Abbey

8.7/10 216.9K Votes
پخش : 2010 تا 2015
زمان : 58 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , عاشقانه
97

House

8.7/10 490.3K Votes
پخش : 2004 تا 2012
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , رازآلود
98

One Punch Man

8.7/10 177.1K Votes
پخش : 2015 تا 2019
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , کمدی
99

Invincible

8.7/10 165.7K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
100

Severance

8.7/10 172.1K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , رازآلود , علمی تخیلی
101

Mad Men

8.7/10 252.7K Votes
پخش : 2007 تا 2015
زمان : 47 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
102

Stranger Things

8.7/10 1.3M Votes
پخش : 2016 تا 2025
زمان : 51 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , فانتزی , ترسناک
103

Peep Show

8.7/10 64.2K Votes
پخش : 2003 تا 2015
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
104

Sarabhai V/S Sarabhai

9/10 17.5K Votes
پخش : 2004 تا 2017
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
105

Berserk

8.7/10 47.3K Votes
پخش : 1997 تا 1998
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
106

Star Trek: The Next Generation

8.7/10 130.7K Votes
پخش : 1987 تا 1994
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
107

Mahabharat

9/10 21.7K Votes
پخش : 1988 تا 1990
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
108

The Mandalorian

8.7/10 560.7K Votes
پخش : 2019 تا 2023
زمان : 40 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , ماجراجویی , فانتزی
109

The Adventures of Sherlock Holmes

8.7/10 23.5K Votes
پخش : 1984 تا 1985
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
110

The Marvelous Mrs. Maisel

8.7/10 136.7K Votes
پخش : 2017 تا 2023
زمان : 57 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
111

Friday Night Lights

8.7/10 70.4K Votes
پخش : 2006 تا 2011
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , ورزشی
112

The Grand Tour

8.7/10 80.4K Votes
پخش : 2016 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , ورزشی , Talk-Show
113

Justice League Unlimited

8.7/10 19K Votes
پخش : 2004 تا 2006
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-Y7-FV
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
114

Top Gear

8.7/10 123.9K Votes
پخش : 2002 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : ماجراجویی , کمدی , ورزشی
115

Aspirants

9.2/10 304.4K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی :
ژانر : درام
116

House of Cards

8.7/10 520.8K Votes
پخش : 2013 تا 2018
زمان : 51 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
117

Line of Duty

8.7/10 66.2K Votes
پخش : 2012 تا 2021
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
118

Behzat Ç: An Ankara Detective Story

8.9/10 31.7K Votes
پخش : 2010 تا 2019
زمان : 90 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
119

The Thick of It

8.7/10 25.2K Votes
پخش : 2005 تا 2012
زمان : 29 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
120

1883

8.7/10 102.5K Votes
پخش : 2021 تا 2022
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , وسترن
121

This Is Us

8.7/10 152.5K Votes
پخش : 2016 تا 2022
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام , عاشقانه
122

The Crown

8.6/10 234.5K Votes
پخش : 2016 تا 2023
زمان : 58 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : بیوگرافی , درام , تاریخی
123

Naruto: Shippuden

8.7/10 146.9K Votes
پخش : 2007 تا 2017
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
124

Ramayan

9/10 22.8K Votes
پخش : 1987 تا 1988
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , درام , خانوادگی
125

Atlanta

8.6/10 83.3K Votes
پخش : 2016 تا 2022
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام , آهنگ
126

Father Ted

8.7/10 42.5K Votes
پخش : 1995 تا 1998
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
127

Parks and Recreation

8.6/10 277.3K Votes
پخش : 2009 تا 2015
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
128

How to with John Wilson

8.7/10 11.6K Votes
پخش : 2020 تا 2023
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , کمدی
129

Monster

8.7/10 39.1K Votes
پخش : 2004 تا 2005
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , جنایی , درام
130

The X-Files

8.6/10 239.4K Votes
پخش : 1993 تا 2018
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
131

Deadwood

8.6/10 113.9K Votes
پخش : 2004 تا 2006
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , تاریخی
132

Critical Role

9.2/10 11.7K Votes
پخش : 2015 تا ?
زمان : 180 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , فانتزی
133

Dexter

8.7/10 747.5K Votes
پخش : 2006 تا 2013
زمان : 53 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
134

Code Geass

8.7/10 75.7K Votes
پخش : 2006 تا 2008
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , درام
135

Primal

8.7/10 18.3K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
136

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

8.6/10 49.5K Votes
پخش : 2015 تا 2015
زمان : 279 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : مستند , بیوگرافی , جنایی
137

It's a Sin

8.7/10 35.1K Votes
پخش : 2021 تا 2021
زمان : 239 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام , تاریخی
138

The Bridge

8.6/10 73.9K Votes
پخش : 2011 تا 2018
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , رازآلود , هیجان انگیز
139

Daredevil

8.6/10 461.2K Votes
پخش : 2015 تا 2018
زمان : 54 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , جنایی , درام
140

Blackadder II

8.6/10 48.7K Votes
پخش : 1986 تا 1986
زمان : 176 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
141

Adventure Time

8.6/10 105.7K Votes
پخش : 2010 تا 2018
زمان : 11 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
142

Yeh Meri Family

9/10 25K Votes
پخش : 2018 تا 2023
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام , خانوادگی
143

Lonesome Dove

8.7/10 24.8K Votes
پخش : 1989 تا 1989
زمان : 384 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , درام , وسترن
144

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

8.6/10 133K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
145

Mindhunter

8.6/10 316.1K Votes
پخش : 2017 تا 2019
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
146

The Return of Sherlock Holmes

8.7/10 13K Votes
پخش : 1986 تا 1988
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
147

Gomorrah

8.7/10 42.7K Votes
پخش : 2014 تا 2021
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
148

Archer

8.6/10 161.8K Votes
پخش : 2009 تا 2023
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , کمدی
149

The Offer

8.6/10 35.8K Votes
پخش : 2022 تا 2022
زمان : 586 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : بیوگرافی , درام
150

Mystery Science Theater 3000

8.6/10 25.4K Votes
پخش : 1988 تا 1999
زمان : 92 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , علمی تخیلی
151

Haikyu!!

8.7/10 31.7K Votes
پخش : 2014 تا 2020
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
152

Blackadder the Third

8.6/10 46K Votes
پخش : 1987 تا 1987
زمان : 180 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
153

Young Justice

8.6/10 44.1K Votes
پخش : 2010 تا 2022
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
154

Poirot

8.6/10 49.5K Votes
پخش : 1989 تا 2013
زمان : 100 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
155

Mr. Bean

8.6/10 128.3K Votes
پخش : 1990 تا 1995
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : Not Rated
ژانر : کمدی , خانوادگی
156

Dopesick

8.6/10 70.3K Votes
پخش : 2021 تا 2021
زمان : 492 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
157

Yes Minister

8.7/10 15.9K Votes
پخش : 1980 تا 1984
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
158

Pose

8.6/10 31.6K Votes
پخش : 2018 تا 2021
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
159

Anne with an E

8.6/10 61.9K Votes
پخش : 2017 تا 2019
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , خانوادگی
160

Yellowstone

8.7/10 190.8K Votes
پخش : 2018 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , وسترن
161

QI

8.6/10 33K Votes
پخش : 2003 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی , Game-Show
162

Crash Landing on You

8.7/10 36.8K Votes
پخش : 2019 تا 2020
زمان : 70 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , کمدی , عاشقانه
163

The Newsroom

8.6/10 121.4K Votes
پخش : 2012 تا 2014
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
164

Boardwalk Empire

8.6/10 198K Votes
پخش : 2010 تا 2014
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
165

Justified

8.6/10 113.1K Votes
پخش : 2010 تا 2015
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , جنایی , درام
166

The Bugs Bunny Show

8.6/10 35.1K Votes
پخش : 1960 تا 1975
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : انیمیشن , کمدی
167

The Haunting of Hill House

8.6/10 266.7K Votes
پخش : 2018 تا 2018
زمان : 572 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , ترسناک , رازآلود
168

Making a Murderer

8.6/10 100.4K Votes
پخش : 2015 تا 2018
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : مستند , جنایی
169

Justice League

8.6/10 49.8K Votes
پخش : 2001 تا 2004
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
170

The Bureau

8.7/10 13.2K Votes
پخش : 2015 تا ?
زمان : 52 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , هیجان انگیز
171

The Venture Bros.

8.6/10 27.4K Votes
پخش : 2003 تا 2018
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
172

El Chavo del Ocho

8.7/10 11.8K Votes
پخش : 1972 تا 1983
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی , خانوادگی
173

The Queen's Gambit

8.5/10 511.6K Votes
پخش : 2020 تا 2020
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
174

Homicide: Life on the Street

8.7/10 13.6K Votes
پخش : 1993 تا 1999
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
175

Flight of the Conchords

8.6/10 64.4K Votes
پخش : 2007 تا 2009
زمان : 28 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , آهنگ , موزیکال
176

Dragon Ball

8.6/10 62.9K Votes
پخش : 1986 تا 1989
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
177

The Eric Andre Show

8.6/10 21K Votes
پخش : 2012 تا ?
زمان : 11 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , Talk-Show
178

Dragon Ball

8.6/10 63.3K Votes
پخش : 1995 تا 2003
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
179

Mr Inbetween

8.6/10 25.6K Votes
پخش : 2018 تا 2021
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
180

The Bear

8.6/10 154.1K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
181

What We Do in the Shadows

8.6/10 92.4K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , فانتزی , ترسناک
182

Battlestar Galactica

8.5/10 78.7K Votes
پخش : 2003 تا 2003
زمان : 183 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
183

Coupling

8.6/10 46.9K Votes
پخش : 2000 تا 2004
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , عاشقانه
184

Black Sun

8.9/10 12K Votes
پخش : 2017 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
185

Impractical Jokers

8.6/10 43.9K Votes
پخش : 2011 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , Reality-TV
186

Heartstopper

8.6/10 71K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , عاشقانه
187

The Family Man

8.7/10 94.4K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , کمدی , درام
188

Yes, Prime Minister

8.6/10 12.4K Votes
پخش : 1986 تا 1987
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
189

Spaced

8.5/10 56.6K Votes
پخش : 1999 تا 2001
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , کمدی
190

Samurai Champloo

8.6/10 53K Votes
پخش : 2004 تا 2005
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
191

Mr. Robot

8.5/10 406.2K Votes
پخش : 2015 تا 2019
زمان : 49 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
192

The IT Crowd

8.5/10 160.2K Votes
پخش : 2006 تا 2013
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
193

Long Way Round

8.6/10 14.9K Votes
پخش : 2004 تا 2010
زمان : 315 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند , ماجراجویی
194

I'm Alan Partridge

8.6/10 21.4K Votes
پخش : 1997 تا 2002
زمان : 29 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
195

Endeavour

8.6/10 31.5K Votes
پخش : 2012 تا 2023
زمان : 89 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
196

Ezel

8.7/10 35.5K Votes
پخش : 2009 تا 2011
زمان : 90 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
197

Rocket Boys

8.9/10 17K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی :
ژانر : درام , تاریخی
198

Formula 1: Drive to Survive

8.5/10 47.4K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 40 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , ورزشی
199

Louie

8.5/10 81K Votes
پخش : 2010 تا 2015
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
200

Whose Line Is It Anyway?

8.5/10 45.4K Votes
پخش : 1998 تا 2007
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی , Game-Show
201

Samurai Jack

8.5/10 57.5K Votes
پخش : 2001 تا 2017
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
202

Mob Psycho 100

8.6/10 40.6K Votes
پخش : 2016 تا 2022
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , کمدی
203

The Office

8.5/10 119.4K Votes
پخش : 2001 تا 2003
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
204

Through the Wormhole

8.6/10 18.2K Votes
پخش : 2010 تا 2017
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
205

Detectorists

8.6/10 19.2K Votes
پخش : 2014 تا 2022
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
206

Spartacus

8.5/10 250.9K Votes
پخش : 2010 تا 2013
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , ماجراجویی , بیوگرافی
207

Shameless

8.5/10 265K Votes
پخش : 2011 تا 2021
زمان : 46 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
208

Sons of Anarchy

8.6/10 313.3K Votes
پخش : 2008 تا 2014
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
209

Letterkenny

8.6/10 26.6K Votes
پخش : 2016 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
210

Doctor Who

8.6/10 234.9K Votes
پخش : 2005 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : ماجراجویی , درام , علمی تخیلی
211

Neon Genesis Evangelion

8.5/10 79.2K Votes
پخش : 1995 تا 1996
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , درام
212

Happy Valley

8.5/10 60.2K Votes
پخش : 2014 تا 2023
زمان : 58 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
213

Brass Eye

8.6/10 11.3K Votes
پخش : 1997 تا 2001
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
214

Skam

8.6/10 37.2K Votes
پخش : 2015 تا 2017
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : Not Rated
ژانر : درام , عاشقانه
215

Twin Peaks

8.5/10 72.7K Votes
پخش : 2017 تا 2017
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , ترسناک
216

Trailer Park Boys

8.6/10 48.2K Votes
پخش : 2001 تا 2018
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , جنایی
217

The Rehearsal

8.5/10 23.4K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , کمدی
218

North & South

8.6/10 34.1K Votes
پخش : 2004 تا 2004
زمان : 235 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , عاشقانه
219

Extraordinary Attorney Woo

8.6/10 22.4K Votes
پخش : 2022 تا 2022
زمان : 75 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام
220

Spartacus: Gods of the Arena

8.5/10 142.6K Votes
پخش : 2011 تا 2011
زمان : 331 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , ماجراجویی , بیوگرافی
221

Silicon Valley

8.5/10 160.3K Votes
پخش : 2014 تا 2019
زمان : 28 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
222

Fullmetal Alchemist

8.5/10 75.1K Votes
پخش : 2003 تا 2004
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
223

Futurama

8.5/10 253.6K Votes
پخش : 1999 تا 2023
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , ماجراجویی , کمدی
224

Westworld

8.5/10 521.3K Votes
پخش : 2016 تا 2022
زمان : 62 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , رازآلود , علمی تخیلی
225

Regular Show

8.5/10 53.3K Votes
پخش : 2010 تا 2017
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
226

Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal

8.6/10 15.7K Votes
پخش : 1999 تا 1999
زمان : 118 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
227

From the Earth to the Moon

8.6/10 12.9K Votes
پخش : 1998 تا 1998
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , درام , تاریخی
228

Schitt's Creek

8.5/10 136.1K Votes
پخش : 2015 تا 2020
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
229

Hannibal

8.5/10 267.6K Votes
پخش : 2013 تا 2015
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , ترسناک
230

Jujutsu Kaisen

8.5/10 85.2K Votes
پخش : 2020 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
231

The Expanse

8.5/10 165K Votes
پخش : 2015 تا 2022
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , رازآلود , علمی تخیلی
232

Tear Along the Dotted Line

8.6/10 11.3K Votes
پخش : 2021 تا 2021
زمان : 20 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
233

Umbre

8.7/10 11.1K Votes
پخش : 2014 تا 2019
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
234

Derry Girls

8.5/10 52.4K Votes
پخش : 2018 تا 2022
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
235

Community

8.5/10 283.2K Votes
پخش : 2009 تا 2015
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
236

My Brilliant Friend

8.6/10 16.9K Votes
پخش : 2018 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
237

Wentworth

8.6/10 23.7K Votes
پخش : 2013 تا 2021
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
238

Chef's Table

8.5/10 16.5K Votes
پخش : 2015 تا 2019
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , بیوگرافی
239

Avrupa Yakasi

8.6/10 20.2K Votes
پخش : 2004 تا 2009
زمان : 60 دقیقه
رده سنی :
ژانر : کمدی
240

Your Lie in April

8.6/10 35K Votes
پخش : 2014 تا 2018
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
241

Generation Kill

8.5/10 57.1K Votes
پخش : 2008 تا 2008
زمان : 70 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , جنگی
242

Gintama

8.7/10 14K Votes
پخش : 2005 تا 2021
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , کمدی
243

Cobra Kai

8.5/10 197.9K Votes
پخش : 2018 تا 2023
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , کمدی , درام
244

Alfred Hitchcock Presents

8.5/10 18.6K Votes
پخش : 1955 تا 1962
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام
245

Foyle's War

8.6/10 17.3K Votes
پخش : 2002 تا 2015
زمان : 90 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
246

The Night Of

8.4/10 164.4K Votes
پخش : 2016 تا 2016
زمان : 525 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
247

Southland

8.5/10 28.3K Votes
پخش : 2009 تا 2013
زمان : 42 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
248

The Angry Video Game Nerd

8.5/10 15.8K Votes
پخش : 2004 تا ?
زمان : 35 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
249

The Knick

8.5/10 51.3K Votes
پخش : 2014 تا 2015
زمان : 58 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , تاریخی
250

Queer Eye

8.5/10 20.6K Votes
پخش : 2018 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : Reality-TV