مشاهده تریلر
طرفدان پروپا قرص "هری پاتر" با تکیه بر دانش خود و با حضور چند مهمان ویژه برای تصاحب جام به رقابت می پردازند.
همراه با زیرنویس چسبیده
وضعیت: پایان فصل اول