Alfredo Castro
نام :Alfredo Castro
حرفه :بازیگر
تولد :1955-12-19 در
قد :

آثار این هنرمند